HERINGA STATE OF POPTA SLOT,

Categorie: Voorouderlijke huizen
Provincie: Friesland
Slotleane 1, 9034 HM, Marssum
website Heringa State of Popta Slot

De Heringa State (of Poptaslot) is gesticht door de Heringa's omstreeks 1500 en nagelaten aan de rijke advocaat Henricus Popta in 1687. De inrichting en het meubilair uit de zeventiende en acthttiende eeuw, de tuinen en singels zijn bewaard gebleven. Ook het door Dr. Popta gestichte gasthuis waarin alleenstaande oudere dames hun oude dag konden doorbrengen is te bezoeken. In 1906 is het slot in zeventiende-eeuwse stijl gerestaureerd.
ZOEK MUSEUMWONING

Zoekterm

Plaatsnaam

Provincie