HET ALD SLOT,

Categorie: Voorouderlijke huizen
Provincie: Friesland
Ald Slotwei 1-5, 9005 NL, Wergea
website Het Ald Slot

Het Ald Slot is een oude Friese state die werd gebouwd omstreeks 1786. Het hoofdgebouw is het restant van een kop-hals-romp-boerderij, waarvan de schuur met achterhuis rond 1900 is afgebroken. Er zijn zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse stijlkamers ingericht. Een aantal middeleeuwse bouwelementen is bewaard gebleven. In de state wordt de geschiedenis verteld van het gebouw en zijn vroegere bewoners.
ZOEK MUSEUMWONING

Zoekterm

Plaatsnaam

Provincie