VOOROUDERLIJKE HUIZEN

41 van 41 resultaten gevonden.


Het Eysingahuis in Leeuwarden (Friesland)
Huizen van beroemdheden - Voorouderlijke huizen
Het Eysingahuis is een achttiende-eeuws stadshuis van een Friese adellijke familie.


Martena_int_450.jpg

Museum Martena in Franeker (Friesland)
Huizen van beroemdheden - Voorouderlijke huizen
Museum Martena is gevestigd in de Martenastins: een stadskasteel dat in 1498 gebouwd is in opdracht van edelman Hessel van Martena.


Slot Zuylen_int_450.jpg

Slot Zuylen in Oud-Zuilen (Utrecht)
Huizen van beroemdheden - Voorouderlijke huizen
Slot Zuylen dateert uit de dertiende eeuw, en is sinds 1665 in bezit van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken. Schrijfster Belle van Zuylen had er haar zomerverblijf.


Willet-Holthuysen_int_215.jpg

Museum Willet-Holthuysen in Amsterdam (Noord-Holland)
Huizen van verzamelaars - Voorouderlijke huizen
In 1895 liet Louisa Willet-Holthuysen haar zeventiende-eeuwse grachtenpand na aan de stad Amsterdam, inclusief de inboedel en kunstverzameling van haar overleden echtgenoot Abraham Willet.


Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht (Noord-Holland)
Huizen van verzamelaars - Voorouderlijke huizen
Kasteel-Museum Sypesteyn is tussen 1911 en 1926 gebouwd door de laatste mannelijke telg van de familie Van Sypesteyn, jhr. Henri van Sypesteyn (1857-1937).


Vrouwenhuis_int_215.jpg

Het Vrouwenhuis in Zwolle (Overijssel)
Huizen van verzamelaars - Voorouderlijke huizen
Het Vrouwenhuis is van oorsprong de patriciërswoning van burgemeester Soury en zijn vrouw, de schilderes Aleijda Wolfsen (1648-1692).


Bisdom van Vliet_int_450.jpg

Museum Bisdom van Vliet in Haastrecht (Zuid-Holland)
Voorouderlijke huizen - Huizen als kunstwerken
Museum Bisdom Van Vliet toont het in driehonderd jaar opgebouwde familiebezit van het burgemeestersgeslacht Bisdom van Vliet.


Slot Loevestein_int_fotoverantwoording_450.jpg

Slot Loevestein in Poederoyen (Gelderland)
Voorouderlijke huizen - Huizen met historische waarde
Slot Loevestein is een middeleeuws kasteel uit de veertiende eeuw. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden in opdracht van Willem van Oranje vestingwallen aangelegd en een buitengracht gegraven.


Havezate Mensinge in Roden (Drenthe)
Voorouderlijke huizen
Havezate Mensinge dateert van 1381 en is een authentiek ingerichte havezate. Het was aanvankelijk het leengoed van de bisschop van Utrecht.


Het Ald Slot in Wergea (Friesland)
Voorouderlijke huizen
Het Ald Slot is een oude Friese state die werd gebouwd omstreeks 1786. Het hoofdgebouw is het restant van een kop-hals-romp-boerderij.


Fogelsangh State in Veenklooster (Friesland)
Voorouderlijke huizen
Fogelsangh State is een buitenhuis dat sinds de bouw in 1646 door overerving altijd particulier bezit is gebleven. Te zien zijn onder andere de authentieke inrichting en voorwerpen die bij het huis horen en een serie familieportretten van de adellijke familie Fogelsangh.


Dekema State_ext_450.jpg

Dekema State in Jelsum (Friesland)
Voorouderlijke huizen
De Dekema State is een adellijke woning die stamt uit de vijftiende eeuw. Het dankt zijn naam aan de familie Dekema, die het huis in de zestiende eeuw bewoonde.


Poptaslot_int_450.jpg

Heringa State of Popta Slot in Marssum (Friesland)
Voorouderlijke huizen
De Heringa State (of Poptaslot) is gesticht door de Heringa's omstreeks 1500 en nagelaten aan de rijke advocaat Henricus Popta in 1687.


Epema State in IJsbrechtum (Friesland)
Voorouderlijke huizen
De zeventiende-eeuwse Epema State heeft een historie die teruggaat tot in de dertiende eeuw. Sinds 1951 is het gedurende elf generaties in particulier bezit geweest.


Verwolde_ext_450.jpg

Huis Verwolde in Laren (Gelderland)
Voorouderlijke huizen
Huis Verwolde is een classicistische edelmanswoning uit 1776. Het staat op een groot landgoed met tuin, park en bosgebied Oranjewoud.


Zypendaal_ext_450.jpg

Huis Zypendaal in Arnhem (Gelderland)
Voorouderlijke huizen
Huis Zypendaal is een in oude stijl ingerichte stadsbuitenplaats uit 1762. In 1867 werden het koetshuis en de oranjerie gebouwd naar ontwerp van F. W. Van Gendt J. Gzn.


Middachten_ext_450.jpg

Kasteel Middachten in De Steeg (Gelderland)
Voorouderlijke huizen
Kasteel Middachten is gebouwd in de twaalfde eeuw. Het is nooit verkocht, maar altijd door overerving in handen gekomen van verschillende geslachten.


Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd (Gelderland)
Voorouderlijke huizen
De Heerlijkheid Mariënwaerdt is een landgoed van ongeveer 900 hectare in de Betuwe, dat bestaat uit landhuizen, boerderijen en schuren.


Kasteel ter Horst in Loenen (Gelderland)
Voorouderlijke huizen
Kasteel ter Horst is in 1557 gebouwd door Wjnand Hacfort, de toenmalige burgemeester van Arnhem. Het is gebouwd op de fundamenten van een oudere burcht.


Kasteel De Slangenburg in Doetinchem (Gelderland)
Voorouderlijke huizen
Kasteel en landgoed Slangenburg dateren uit de late middeleeuwen. Het kasteel is het gasthuis van de Benedictijner Abdij St. Willibrord.


Kasteel Vorden in Vorden (Gelderland)
Voorouderlijke huizen
De basis van Kasteel Vorden in zijn huidige gedaante, twee haaks op elkaar staande vleugels, is omstreeks 1600 gelegd door de toenmalige eigenaar Maurits Ripperda.


Huize ter Marse_ext_450.jpg

Huize ter Marse in Stadskanaal (Groningen)
Voorouderlijke huizen
Huize ter Marse werd in 1884 voor de hereboer-familie Maarsingh gebouwd. De Stichting Streekhistorisch Centrum heeft er haar onderkomen en toont in het huis de geschiedenis van de streek.


Menkemaborg_ext_450.jpg

Museum Menkemaborg in Uithuizen (Groningen)
Voorouderlijke huizen
De Menkemaborg is oorspronkelijk een veertiende-eeuws steenhuis dat sinds de verbouwing omstreeks 1700 nauwelijks is gewijzigd.


Fraeylemaborg in Slochteren (Groningen)
Voorouderlijke huizen
De Fraeylemaborg werd in de middeleeuwen als steenhuis gesticht en kreeg eind achttiende eeuw haar huidige uiterlijk.


Kasteel Hoensbroek_ext_450.jpg

Kasteel Hoensbroek in Hoensbroek (Limburg)
Voorouderlijke huizen
Het oudste deel van Kasteel Hoensbroek dateert van 1250. In de loop der eeuwen is het kasteel uitgebreid, gedeeltelijk ingestort en weer opgebouwd en gerestaureerd.


Kasteel Geldrop in Geldrop (Noord-Brabant)
Voorouderlijke huizen
De eerste bewoners van Kasteel Geldrop hebben het omstreeks 1350 laten bouwen. Dit middeleeuwse bouwwerk met de karakteristieke trapgevel vormt het hart van het huidige kasteel.


Kasteel Heeze_ext_450.jpg

Kasteel Heeze in Heeze (Noord-Brabant)
Voorouderlijke huizen
Kasteel Heeze ligt temidden van een natuurlandschap en is geheel door grachten omringd. Het bestaat uit het middeleeuwse slot Eymerick en het zeventiende-eeuwse kasteel.


Kasteel Heeswijk_ext_450.jpg

Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant)
Voorouderlijke huizen
Kasteel Heeswijk is een voormalige waterburcht uit de elfde eeuw, omgeven door een slotgracht temidden van landerijen en bossen.


Kasteel Dussen in Dussen (Noord-Brabant)
Voorouderlijke huizen
Het oudste gedeelte van Kasteel Dussen dateert uit ongeveer 1330. De binnenplaats is omsloten door een voor de noordelijke Nederlanden zeldzame zuilengalerij uit de zeventiende eeuw.


Museum van Loon_int_450.jpg

Museum van Loon in Amsterdam (Noord-Holland)
Voorouderlijke huizen
Museum Van Loon is een dubbel grachtenpand uit 1672 aan de Keizersgracht. De eerste bewoner was Ferdinand Bol, Rembrandts beroemdste leerling.


Historisch Museum het Palthe Huis in Oldenzaal (Overijssel)
Voorouderlijke huizen
Het Palthe Huis, het stadsmuseum van Oldenzaal, is gevestigd in de monumentale, zeventiende-eeuwse patriciërswoning van de familie Palthe.


Drostenhuis_ext_450.jpg

Museum Het Drostenhuis in Ootmarsum (Overijssel)
Voorouderlijke huizen
Museum het Drostenhuis was oorspronkelijk een zeventiende-eeuwse stadsboerderij. De huidige gevel dateert uit 1750, tevens het begin van de bewoning door de Drost van Twente.


Ridderhofstad Gunterstein in Breukelen (Utrecht)
Voorouderlijke huizen
Ridderhofstad Gunterstein is in 1680-'81 gebouwd op de grondvesten van een veel ouder kasteel uit de veertiende eeuw. Landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt woonde er van 1611 tot zijn terechtstelling in 1619.


Kasteel Amerongen in Amerongen (Utrecht)
Voorouderlijke huizen
Kasteel Amerongen heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1286. Vanaf 1557 is de geschiedenis verbonden met de familie Van Reede en de familie Bentinck.


Kasteel Groeneveld in Baarn (Utrecht)
Voorouderlijke huizen
Kasteel Groeneveld is oorspronkelijk een landhuis uit het begin van de achttiende eeuw, dat dienst deed als zomerverblijf. Het is in 1710 gebouwd op de fundamenten van een boerenhofstede, in opdracht van Marcus Mamuchet.


Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten (Zuid-Holland)
Voorouderlijke huizen
Kasteel Duivenvoorde dateert uit de middeleeuwen. Omstreeks 1250 stond op de plaats van het huidige kasteel een verdedigingstoren.


Verhildersum_ext_450.jpg

Borg Verhildersum in Leens (Groningen)
Voorouderlijke huizen
Borg Verhildersum is oorspronkelijk een uit de veertiende eeuw daterend steenhuis, dat tot 1953 bewoond is geweest.


Koopmanshuis Edam_int_450.jpg

Edams Museum in Edam (Noord-Holland)
Voorouderlijke huizen
Het Edams Museum is gevestigd in een koopmanshuis uit ca.1540, voor die tijd een 'rijk' huis met natuurstenen kozijnen en muren en gevel van baksteen.


Het Mastboomhuis in Oud-Gastel (Noord-Brabant)
Voorouderlijke huizen
Het Mastboomhuis is het voormalig woonhuis van mr. Henri Mastboom (1907-1999), de laatste telg uit een West-Brabants geslacht.


Kasteel Radboud in Medemblik (Noord-Holland)
Voorouderlijke huizen
Kasteel Radboud is in de dertiende eeuw in opdracht van graaf Floris V gebouwd als onderdeel van een reeks burchten om de Westfriezen in bedwang te houden.


Kasteelmuseum Boxmeer in Boxmeer (Noord-Brabant)
Voorouderlijke huizen - Huizen van geestelijken
Kasteelmuseum Boxmeer is een oorspronklijke middeleeuwse burcht die in de achttiende eeuw een adellijk landhuis werd, waarbij de vleugel met de oude ridderzaal uit de zeventiende eeuw werd behouden.

ZOEK MUSEUMWONING

Zoekterm

Plaatsnaam

Provincie