SLOT LOEVESTEIN,

Categorie: Voorouderlijke huizen - Huizen met historische waarde
Provincie: Gelderland
Loevestein 1, 5307 TG, Poederoyen
website Slot Loevestein

Slot Loevestein is een middeleeuws kasteel uit de veertiende eeuw. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden in opdracht van Willem van Oranje vestingwallen aangelegd en een buitengracht gegraven. Het kasteel stond midden in de vesting, wat het later geschikt maakte als Staatsgevangenis. De Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645) verbleef er, tot zijn ontsnapping in een boekenkist. Slot Loevestein is tevens een van de monumenten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het slot zijn tentoonstellingen over de middeleeuwen en de geschiedenis van Slot Loevestein ingericht met bodemvondsten uit de slotgracht, schilderijen en prenten. (Geregistreerd museum)
ZOEK MUSEUMWONING

Zoekterm

Plaatsnaam

Provincie